Especialista en música de cambra, Joan-Ramon Company (València, 1986) realitza una intensa activitat de concert a solo i com a membre de diferents agrupacions instrumentals, i és convidat com a pianista acompanyant en masterclasses i festivals d'àmbit internacional. Graduat en pedagogia i màster en estudis avançats en interpretació per l'ESMUC, va iniciar-se en el piano amb la seua àvia materna i s'ha format amb els professors Jordi Masó, Xavier Esplugues, Isabel-Clara Soler, Luca Chiantore i Pablo Gómez Ábalos. Ha estat guardonat amb el primer premi al 12è Arjau de Barcelona i amb el segon premi al 7è Sant Anastasi de Lleida i al 12è Ciutat de Xàtiva, i la seua tasca com a pianista acompanyant ha estat reconeguda amb mencions especials a concursos com el Premio Nazionale delle Arti i el Premio Intercentros Melómano. En l'actualitat és professor de repertori amb piano del Conservatori de Sant Cugat.

 

CAS - Especialista en música de cámara, Joan-Ramon Company (València, 1986) realiza una intensa actividad de concierto a solo y como miembro de diferentes agrupaciones instrumentales, y es invitado como pianista acompañante en masterclasses y festivales de ámbito internacional. Graduado en pedagogía y máster en estudios avanzados en interpretación por la Escola Superior de Música de Catalunya, se inició en el piano con su abuela materna y se formó con los profesores Jordi Masó, Javier Esplugues, Isabel-Clara Soler, Luca Chiantore y Pablo Gómez Ábalos. Ha sido galardonado con el primer premio en el XII Arjau de Barcelona y con el segundo premio en el VII Sant Anastasi de Lleida y en el XII Ciutat de Xàtiva, y su labor como pianista acompañante ha sido reconocida con menciones especiales en concursos como el Premio Nazionalle delle Arti y el Premio Intercentros. Actualmente es profesor de repertorio con piano del Conservatorio de Sant Cugat del Vallès.

 

ENG - Joan-Ramon Company Tormo is a pianist and collaborative artist from València (1986). He has performed at prestigious halls and festivals and he is invited regularly as an accompanist for different international masterclasses. A graduate from the Catalonia College of Music, began his piano studies with his maternal grandmother at ten and among his teachers were Jordi Masó, Javier Esplugues, Isabel Soler, Luca Chiantore and Pablo Gómez Ábalos. As a soloist, he has been awarded first prize in the Arjau Competition of Barcelona, second prize in the Ciutat de Xàtiva and Sant Anastasi de Lleida, and he has received an honorable mention as an accompanist in competitions such as the Premio delle Arti and Intercentros Melómano. Actually he teaches at the Victòria dels Àngels Music School and Conservatoire in Sant Cugat del Vallès (Catalonia).

 

  

Miguel Ángel Caro, ph.