Especialista en música de cambra, Joan R. Company (València, 1986) realitza una intensa activitat de concert a solo, en ensemble i en col·laboració amb artistes d’altres àmbits com el teatre i les arts visuals, i és convidat com a pianista acompanyant en masterclasses i festivals d’àmbit internacional. Graduat per l'ESMUC el 2008, va iniciar-se en el piano amb la seua àvia materna i ha estudiat amb els professors Jordi Masó, Javier Esplugues, Isabel Soler, Luca Chiantore i Pablo Gómez Ábalos. És professor de repertori amb piano del Conservatori de Sant Cugat.

 

ENG Joan-Ramon Company Tormo is a pianist and collaborative artist from València (1986). He has performed at prestigious halls and festivals and he is invited regularly as an accompanist for different international masterclasses. A graduate from the Catalonia College of Music, began his piano studies with his maternal grandmother at ten and among his teachers were Jordi Masó, Javier Esplugues, Isabel Soler, Luca Chiantore and Pablo Gómez Ábalos. He teaches in the Sant Cugat Conservatoire (Catalonia).

 

CAS Especialista en música de cámara, Joan R. Company Tormo (València, 1986) realiza una intensa actividad de concierto a solo, en ensemble y es invitado como pianista acompañante en masterclasses y festivales de ámbito internacional. Graduado por la Escola Superior de Música de Catalunya, se inició en el piano con su abuela materna y ha estudiado con los profesores Jordi Masó, Javier Esplugues, Isabel Soler, Luca Chiantore y Pablo Gómez Ábalos. Es profesor de repertorio con piano del Conservatorio de Sant Cugat.

 

 

Miguel Ángel Caro, ph.
Miguel Ángel Caro, ph.